Petycja przeciwko zmianie nazwy Aleja Maryland na „Artsakh” w Kalifornii

Nasi rodacy i organizacje diaspory w różnych częściach świata protestują przeciwko zmianie nazwy Maryland Avenue w Glendale w Kalifornii na „Artsakh”. O tym, organizacje z diaspory Azerbejdżanu już wysłały listy protestacyjne. Zauważono w liście protestacyjnym, że Karabach jest wieczną ziemią Azerbejdżanu. Pomimo faktu, że wiele organizacji międzynarodowych, w tym ONZ wielokrotnie przyjmuje rezolucje, oświadczenia o zapewnieniu integralności terytorialnej Azerbejdżanu, kończące politykę okupacyjną Armenii, taka okazja w Kalifornii wywołuje poważny żal.
Zmiana nazwy ulicy na Artsakh jest przykładem podwójnych standardów i próby wsparcia agresywnej polityki Armenii w kraju, który jest członkiem Mińskiej Grupy OBWE i który nazywa się kolebką demokracji i który jest członkiem Bezpieczeństwa ONZ. Rada głosowała za rezolucjami 822, 853, 874, 884 w sprawie wyzwolenia okupowanych ziem Azerbejdżanu.
Rozpoczęto odpowiednią akcję protestacyjną i przygotowano petycję, aby przywrócić tę niesprawiedliwość i zapobiec próbom wsparcia okupantów. Konieczne jest, aby wszyscy rodacy uczestniczyli w akcji protestacyjnej, podpisując petycję i zapobiegając próbom wsparcia dla okupacyjnej polityki Armenii.

http://www.stopprovocation.com/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *